heeft u zelf nieuws of tips?

20 maart 2019 | Erik-Jan Berends

Opkomst verkiezingen PS in Olst-Wijhe tot 16.00 uur: 30 procent

Kiesgerechtigden kunnen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur geopend.

Om 16.00 uur hebben 4310 kiezers in Olst-Wijhe hun stem uitgebracht voor Provinciale Staten, meldt de gemeente. Dat zijn 30 procent van de stemgerechtigden. In 2015 was het tussenopkomstpercentage om 16.00 uur 27 procent.

In Olst-Wijhe kan er vandaag worden gestemd voor twee waterschappen: Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta. Om 16.00 uur hebben 4223 kiezers hun stem uitgebracht. Dat is een tussenopkomstpercentage van29 procent. In 2015 was het tussenopkomstpercentage om 16.00 uur 26 procent.

In Olst-Wijhe zijn veertien locaties waar men tot 21.00 uur kan stemmen. “Bepaal zelf wie u mag vertegenwoordigen in Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap en breng vandaag uw stem uit”, adviseert de gemeente nadrukkelijk.

Kijk op www.olst-wijhe.nl/verkiezingen voor meer informatie.

 


Foto's