heeft u zelf nieuws of tips?

10 november 2022 | Erik-Jan Berends

Op locatie Tellegenschool in Wijhe komen 25 woningen

Gemeente Olst-Wijhe wil de locatie van de voormalige Tellegenschool in Wijhe herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor startte zij een openbare biedprocedure waarbij ontwikkelaars plannen in konden indienen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt de opdracht voor de herontwikkeling van deze locatie voorlopig te gunnen aan Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling.

Biedprocedure

Twaalf partijen schreven zich in voor de biedprocedure. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten en vielen daarmee af. De overige zeven plannen werden inhoudelijk beoordeeld. Vijf ontwikkelaars maakten een plan waarbij een deel van het naastliggende grasveld onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling.

Omwonenden

Na de inhoudelijke beoordeling heeft de gemeente de plannen via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl bekend gemaakt.160 omwonenden zijn gevraagd aan te geven welk plan zij het beste vinden voor hun omgeving. In totaal maakten 59 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Er is door de omwonenden heel verschillend gestemd. Er was weinig verschil in voorkeur voor de keuze om te bouwen alleen op het schoolterrein of om ook te bouwen op een deel van het naastliggende grasveld.

Uitslag

Na afronding van de inhoudelijke beoordeling van de plannen en de stemming van omwonenden zijn de financiële biedingen aan de beoordeling toegevoegd. De optelsom van de beoordeling door de gemeente, aangevuld met de stemmen van omwonenden en de hoogte van de financiële bieding heeft uiteindelijk de einduitslag bepaald. In totaal kon een plan 600 punten verdienen. 300 punten voor de beoordeling en stemmen omwonenden en 300 punten voor het financiële bod.

Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling heeft bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. De onderbouwing is te vinden op www.olst-wijhe.nl/tellegenschool.

Senioren

Met het plan van Nikkels/Bemog worden op de locatie Tellegenschool en een deel van het naastliggende grasveld 25 woningen gerealiseerd. Het gaat om eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en appartementen. Er worden negen appartementen op een deel van het grasveld gerealiseerd, zestien woningen op locatie Tellegenschool (aan de Kupe negen, aan het park zeven). Van de woningen is 52 procent bestemd voor senioren, 48 procent voor starters. In het plan wordt 16 procent sociale huurwoningen opgenomen.

Besluitvorming

De vervolgstappen om te komen tot een verkoopovereenkomst worden nu gezet. Spoedig na besluitvorming over de definitieve gunning houdt de gemeente een kennismaking georganiseerd tussen de direct aanwonenden en combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Vanaf dat moment is deze partij aan zet om de bewoners en de buurt te informeren en te betrekken bij het vervolgproces.


Foto's