heeft u zelf nieuws of tips?

4 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Ontmoetingshuis verzorgt rondleiding in klooster Windesheim

WINDESHEIM – Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt op dinsdag 10 maart een ontmoetingsavond in het voormalig klooster Windesheim aan de Dorpsstraat 8.

De ontstaansgeschiedenis van het buurtschap Windesheim voert terug naar de 14e eeuw. In de Middeleeuwen ontstond er in de IJsselvallei een godsdienstige hervormingsbeweging beweging die de naam Moderne Devotie meekreeg. Geert Groote, de geestelijk vader van deze beweging, streefde naar vernieuwing van het innerlijke leven en herleving van het ideaal van de eerste Christengemeenten. Vanuit die motivatie wilden de devoten de kerk en samenleving veranderen. Het eerste Moderne Devoten klooster werd aan het eind van de 14e eeuw gebouwd in Windesheim, een buurtschap ten zuiden van Zwolle.

Brouwerij

In 1572 werd het gehele kloostercomplex verwoest. De brouwerij bleef behouden en  werd in 1634 tot Hervormde kerk verbouwd. De deelnemers aan de ontmoetingsavond krijgen een rondleiding en luisteren naar de geschiedenis van het klooster uit de tijd van de Moderne Devotie. Om 19.45 uur verzamelt de groep zich bij de kerk en om 20.00 uur begint de rondleiding. Om 21.00 uur wordt afgesloten met een meditatief moment en een kop koffie of thee. Aanmelden kan via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. De kosten à 7,50 per persoon dienen vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 71 INGB 0007852541.

 


Foto's