heeft u zelf nieuws of tips?

18 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Ondernemers krijgen uitstel van betaling gemeentelijke heffingen

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, ook in de gemeente Olst-Wijhe. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten alle ondernemers die uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen aanvragen dit ook te verlenen.

“Veel ondernemers hebben gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen”, laat de gemeente weten. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk ondernemers in deze moeilijke tijden bij te staan. Daarom heeft ze hiermee ingestemd.”

Aanvragen

Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen via het aanvraagformulier. Zo nodig, kunnen ondernemers verder uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in tien termijnen.

Als dit tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.