heeft u zelf nieuws of tips?

1 december 2022 | Erik-Jan Berends

Olst-Wijhe zet vaart in nieuwbouw Wengelerhoek 

In Olst-Wijhe is de woningnood hoog en daarom heeft de gemeente de ambitie om de komende jaren te groeien met duizend tot twaalfhonderd woningen. Eén van de plekken waar dat kan, is Wengelerhoek aan de zuidkant van Wijhe. Het college van burgemeester en wethouders besprak afgelopen week de reacties op de Structuurvisie en de financiën voor de nieuwbouwlocatie. Naar verwachting neemt de raad binnenkort hierover een besluit.

“Afgelopen jaar stelde onze raad de Woonvisie 2022-2025 vast met als eerste zin: ‘Ons land beleeft een wooncrisis en die is niet aan onze gemeente voorbijgegaan’. In de Woonvisie 2022-2025 staat dan ook niet voor niets dat we de komende jaren fors willen groeien. Wengelerhoek is een van de locaties waar we woningen willen bouwen. Het is echt een mooie woonplek en het is belangrijk dat we tempo blijven maken om ervoor te zorgen dat er nieuwe woningen beschikbaar komen voor onze inwoners. De afgelopen tijd hebben we weer flink wat stappen gezet en het is goed om te zien dat we op schema liggen,” aldus wethouder Marcel Blind.

Reacties

“Zo heeft de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek ter inzage gelegen en de reacties daarop hebben we onlangs in ons college besproken, tegelijk met het financiële kader. Binnenkort leggen we de visie met de zienswijzen plus het financieel voorstel voor Wengelerhoek voor aan de raad die haar goedkeuring moet geven. In de tussentijd zijn we ook in gesprek met grondeigenaren voor de aankoop van de grond.”

Hoofdlijnen 

In totaal zijn drie zienswijzen ingediend op de ‘Aanvulling op de structuurvisie Wengelerhoek’. Op basis van de zienswijzen wordt de visie niet aangepast. Dat komt omdat in de visie alleen de hoofdlijnen van de nieuwbouwplannen staan, terwijl de zienswijzen vooral gaan over de vervolgstappen: het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Grondaankoop

Met het oog op de woningnood heeft de gemeenteraad begin 2020 al een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op de gronden in Wengelerhoek. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van koop. De eerste gesprekken over de aankoop met de grondeigenaren vonden eerder dit jaar plaats.

Inmiddels is de gemeente Olst-Wijhe ook begonnen met het maken van een stedenbouwkundig plan voor Wengelerhoek. Daarna volgt een nieuw bestemmingsplan (of omgevingsplan), dat in de loop van 2023 ter inzage wordt gelegd.