heeft u zelf nieuws of tips?

15 januari 2022 | Erik-Jan Berends

Olst-Wijhe roept op tot meer evenwicht en perspectief in coronabeleid

Ondernemers uit Olst-Wijhe doen een beroep op de gemeente om bij het kabinet te pleiten voor meer ruimte en perspectief.

De fractie van de VVD Olst-Wijhe heeft burgemeester Ton Strien in een open brief opgeroepen om samen met de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio IJsselland het kabinet te vragen om werk te maken van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Donderdagmiddag 13 januari heeft Olst-Wijhe tijdens de digitale ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de motie (oproep) richting het kabinet ondersteund. Hierin wordt opgeroepen om naast de aandacht voor de zorg, meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan. Ook wordt het kabinet gevraagd om met een plan te komen waarin we als samenleving leren leven met corona en weer meer vertrouwen krijgen in het coronabeleid.

Perspectief

Burgemeester Ton Strien: “Ik maak me grote zorgen over de sectoren die opnieuw zwaar door de lockdown worden getroffen. Het kabinet moet meer oog hebben voor de zware last die onze winkeliers, andere getroffen ondernemers en ook de sport- en culturele sector nu moeten dragen. Ik maak me ook zorgen over de studenten van het MBO, de hogescholen en de universiteiten die nog steeds thuis zitten en online les krijgen. We moet als één overheid werken aan een perspectief voor de komende tijd en langere termijn.”

Ondernemers

Vrijdag 14 januari heeft een afvaardiging van de ondernemers uit Olst-Wijhe een gesprek gehad met de burgemeester en de portefeuillehouder economische zaken, wethouder Hans Olthof.