heeft u zelf nieuws of tips?

18 mei 2023 | Erik-Jan Berends

Olst-Wijhe krijgt extra woonwagenstandplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe heeft besloten dat ze zeven extra woonwagenstandplaatsen wil realiseren: drie in Wijhe en vier in Olst. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van woonwagenbewoners voor eigen standplaatsen. Deze standplaatsen zijn nu niet beschikbaar.

Na de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek is een onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor het realiseren van standplaatsen. Dat leidde tot de volgende locaties: Het Anem, aan de noordkant van Wijhe. Dit is een uitbreiding van de huidige locatie met (maximaal) drie standplaatsen; één voor direct gebruik en twee op termijn, voor opgroeiende kinderen; De Hooiberglaan, tegenover sporthal De Hooiberg in Olst. Dit is een nieuwe locatie voor (maximaal) vier standplaatsen; twee voor direct gebruik en twee op termijn, voor opgroeiende kinderen. Daarnaast komt vanaf de zomer 2024 één standplaats vrij op de locatie aan de Ter Stegestraat in Olst.

Omwonenden
De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en omliggende bedrijven van Het Anem en de Hooiberglaan. Daarna bereidt de gemeente de bestemmingsplanwijziging voor en maakt de gemeente een plan voor de realisatie van de nieuwe standplaatsen. Naar verwachting neemt het college van burgermeester en wethouders hierover vóór de zomer van 2023 een besluit. Na de zomervakantie wordt de besluitvorming hierover voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onderzoek
In 2020 deed de gemeente een woonbehoefteonderzoek. Dit was ook naar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat lokale overheden de cultuur van woonwagenbewoners dienen te beschermen. Gemeenten moeten hun woonwagenbewoners binnen redelijke termijn helpen aan een standplaats, als uit onderzoek blijkt dat hieraan behoefte bestaat. Het woonbehoefteonderzoek toonde voor aan dat die behoefte er is onder de zogenaamde ‘spijtoptanten’. Dit zijn woonwagenbewoners die willen terugkeren naar een woonwagen in de gemeente Olst-Wijhe, maar voor wie nu geen standplaatsen beschikbaar zijn.

Groei
Onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel, met een groei van duizend tot twaalfhonderd woningen in de komende tien jaar’ heeft de gemeente de focus op wonen. Naast extra woningen wil ze een goede mix van verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen, duurzaam, klimaatadaptief en natuur inclusief, sociaal en inclusief.