heeft u zelf nieuws of tips?

10 maart 2022 | Erik-Jan Berends

Oekraïense vluchtelingen krijgen overbruggingsopvang in de gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe gaat samen met de gemeente Raalte Oekraïense vluchtelingen opvangen bij Summercamp in Wijhe. Dit om een bijdrage te leveren aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan de veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd om per regio op korte termijn voor duizend vluchtelingen opvang beschikbaar te stellen.

De gemeente Olst-Wijhe kan vanaf vrijdag 11 maart vluchtelingen opvangen op kamplocatie Summercamp in Wijhe. Dit gaat om tijdelijke opvang. Er kunnen op deze locatie maximaal negenhonderd vluchtelingen terecht tot 25 maart 2022. Daarna is er tot 9 april opvang voor negentig vluchtelingen mogelijk. Vanaf 25 maart worden de vluchtelingen van Summercamp op een andere locatie in de regio gehuisvest.

Solidair

De gemeente Olst-Wijhe staat er niet alleen voor. Alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio hebben zich solidair verklaard. De gemeenten waar nog geen opvang plaatsvindt, helpen de gemeenten waar dit wel gebeurt. De gemeente Olst-Wijhe werkt bij de opvang nauw samen met de gemeente Raalte, omdat Summercamp direct tegen het dorp Heino aanligt dat onder de gemeente Raalte valt.

Voorzieningen

Er is gekozen voor de locatie Summercamp omdat deze locatie ingericht is om grote groepen te ontvangen. Ook de voorzieningen en de infrastructuur zijn hierop ingericht. Vanaf 25 maart c.q. 9 april krijgt het park weer zijn normale functie. Burgemeester Ton Strien: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen meedenken en actief hulp aanbieden. Daar zijn we trots op. Voor nu hoeven we daar (nog) geen beroep op te doen, maar hoe het er in de komende tijd uit gaat zien is gewoonweg niet duidelijk. Het belangrijkste nu is om een grote groep vluchtelingen snel een veilige en warme plek te bieden. Dat is zo logisch en dat kan gelukkig op deze manier heel goed.”

Informatie

Burgemeester Martijn Dadema van Raalte: “Goed dat Olst-Wijhe en Raalte op zo’n korte termijn hulp kunnen bieden aan de Oekraïense vluchtelingen. Het is crisis en de nood is hoog; geen tijd te verliezen dus. Ik hoop dan ook op begrip van onze inwoners, ook omdat keuzes soms binnen een kort tijdsbestek moeten worden gemaakt.” De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte geven informatie over de vluchtelingenopvang op www.olst-wijhe.nl/oekraine en www.raalte.nl/oekraine. Voor vragen kan men bellen met de gemeente Olst-Wijhe via 14 0570 of de gemeente Raalte: (0572) 34 78 98.