heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Gemeente Olst-Wijhe
29 oktober 2018 | Erik-Jan Berends

‘Noorder Koeslag 3’ wordt bouwrijp gemaakt

Aannemer Hoogeboom Raalte begint met het bouwrijp maken van de uitbreiding ‘Noorder Koeslag 3’ tussen de Koestraat, Omloop en de Grutto. Er komt riolering te liggen en de wegen worden geasfalteerd, waardoor daarna de woningen gebouwd kunnen worden.

In de eerste helft van december beginnen de nutsbedrijven met de aanleg van kabels en leidingen in het plan. Voor het aansluiten van deze kabels- en leidingen worden ok werkzaamheden uitgevoerd op en langs de Koestraat. Als alles volgens plan verloopt, is het terrein eind maart 2019 bouwrijp.

Het bouwverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden vanaf de Omloop naar het werkterrein en maakt gebruik van de bouwweg parallel aan de Koestraat. Incidenteel kan het volgens de gemeente voorkomen dat bouwverkeer toch van de Koestraat gebruik moet maken.

Tijdens de werkzaamheden wordt het huidige fietspad tussen de Koestraat en de fietstunnel onder de Omloop onderbroken. De gemeente kijkt of een tijdelijk fietspad aangelegd kan worden buiten het werkterrein. Als dit niet mogelijk is, worden fietsers omgeleid via de Krijtenberg.

De grond die vrijkomt tijdens de werkzaamheden slaat de aannemer op in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een deel wordt tijdens de werkzaamheden afgevoerd en een deel wordt bewaard voor de inrichting van de groenstrook/ het natuurlijk speelgebied tussen de nieuwbouw en de Grutto.

De werkzaamheden kunnen volgens de gemeente enige overlast veroorzaken. Ze vraagt daarvoor begrip in een brief die bij omwonenden is bezorgd.


Foto's