heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Sjon Heijenga
20 oktober 2021 | Erik-Jan Berends

NMO houdt bijeenkomst over natuurontwikkelingen in Duursche Waarden

Natuur en Milieu Overijssel heeft voor donderdagavond 4 november een online informatiebijeenkomst georganiseerd over de gebiedsontwikkelingen in de Duursche Waarden die onder andere aansluiten bij de ontwikkelopgave Natura2000. Inwoners van Olst-Wijhe en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Projectleider René Tank, omgevingsmanager Anne-Floor Zuurbier en technisch manager Maarten van Dongen vertellen deze avond over de aanvullende natuurwaarden en hoe dit wordt vormgegeven. Ze tonen ook de gebieden die hiervoor zijn aangewezen en geven inzicht in de aanpak en planning. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelden terecht op  www.natuurenmilieuoverijssel.nl/duurschewaarden. Na aanmelding ontvangen ze een bevestigingsmail met link.

Inloopavond

De week erna, op donderdag 11 november, zijn belangstellenden welkom op de inloopavond. Hier is ruimte voor aanvullende vragen naar aanleiding van de presentatie. Deze avond wordt gehouden bij BijRipperda aan de Rijkstraatweg 97 in Den Nul. De inloopavond is tussen 19.30 en 21.00 uur (met tijdsloten). Wie daarbij aanwezig wil zijn, dient zich van tevoren aan te melden.

Weerbaar

“De Duursche Waarden is een van de gebieden die onderdeel is van de ontwikkelopgave Natura2000”, legt Natuur en Milieu Overijssel uit. “De komende jaren wordt gewerkt aan behoud en herstel van de kwetsbare natuur in de uiterwaarden van de gehele IJssel. Met maatwerk wordt de natuur in de uiterwaarden zo weer krachtig en weerbaar gemaakt. Ook wordt er aangesloten bij andere (natuur)opgaves, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW).”