heeft u zelf nieuws of tips?

21 november 2021 | Erik-Jan Berends

Nieuwe Wet Inburgering wordt van kracht

De nieuwe Wet inburgering gaat per 1 januari 2022 in. Gemeenten hebben voortaan zelf de regie over de inburgering van nieuwkomers. Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe wil nieuwkomers snel, goed en volwaardig laten meedoen en kiest daarom voor lokaal maatwerk.

Vanaf 1 januari heeft elke gemeente in Nederland zelf de regie over het hele inburgeringstraject van statushouders, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering. Het grote voordeel hiervan is dat er meer verbinding wordt gelegd met zaken als participatie, gezondheid, financiën en het hebben van een sociaal netwerk.

Belangrijk

“Goed en vlot inburgeren is enorm belangrijk voor de nieuwkomers. Wij kiezen daarom voor een aanpak die past bij Olst-Wijhe en bij het noaberschap dat onze gemeente kenmerkt. Lokaal maatwerk dus en dat doen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties zoals ut Huus”, aldus wethouder Hans Kamphuis.