heeft u zelf nieuws of tips?

24 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Nieuwe scholen basisonderwijs Wijhe komen op het SPOC

De gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen mijnplein en de Mare gaan investeren in de bouw van een toekomstgericht kindcentrum Wijhe. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein gaan per 1 augustus 2021 fuseren. Er zijn straks twee scholen die op de SPOC (sport, onderwijs en cultuurcomplex) -locatie aan De Lange Slagen in Wijhe komen.

Hier komt, volgens de besturen van de scholen en de gemeente, de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport maximaal tot zijn recht. De kosten voor het bouwen van het kindcentrum en aanpassingen van de openbare ruimte die daarbij nodig zijn, liggen tussen de 10,3 tot 10,8 miljoen euro. De gemeenteraad besluit rond deze zomer over de investering die hiervoor van de gemeente nodig is. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen de kinderen van de Wije van de Mare en de mijnpleinscholen rond 2024 naar het toekomstige kindcentrum op het SPOC. Tot die tijd krijgen de kinderen les op de huidige schoollocaties.

SPOC-locatie 

In het kindcentrum Wijhe komen straks twee scholen. Het gemeentebestuur en de schoolbesturen hebben gekozen voor de SPOC-locatie. Hier zijn volgens hen de belangrijkste functies voor een gezonde ontwikkeling van een kind aanwezig. “Het draait hierbij om de combinatie onderwijs met sport, spelen en bewegen. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals betere leerprestaties en het bevorderen van een gezond gewicht. Sport, spel en bewegen zijn op deze manier onderdeel van het onderwijs en worden niet meer beperkt tot één à twee speciale sportlesuren”, aldus Marlous Siemelink, bestuurder De Mare.

Plusplunten

Ook Bart de Grunt, bestuurder van mijnplein, is blij met deze ontwikkeling. “Er is veel overleg geweest om tot dit plan te komen. We zien veel pluspunten. Door bij elkaar in de buurt te zitten, versoepelen we onder andere de overgang van kinderopvang en peuterwerk de Bieënkorf naar het basisonderwijs en doordat de Capellenborg dichtbij is ook naar het voortgezet onderwijs, voor die kinderen die voor de Capellenborg kiezen.”

Schetsontwerp 

Om in beeld te krijgen hoe het kindcentrum ingepast kan worden op de SPOC-locatie is een voorlopig schetsontwerp gemaakt. Dit is te bekijken op www.olst-wijhe.nl/scholenvoormorgen. Dit voorlopig schetsontwerp is mede ontstaan op basis van gesprekken met de schoolbesturen, de huidige gebruikers van het SPOC en de directe aanwonenden. Hierbij kwamen ook de routes voor voetgangers, fietsers en auto’s en parkeergelegenheid in beeld.

Aantrekkelijk

De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang vindt de gemeente Olst-Wijhe. Burgemeester Ton Strien is er vanuit de gemeente als portefeuillehouder onderwijshuisvesting bij betrokken en geeft aan dat de gemeente haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving wil bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. “Daarbij horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen. Deze leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. En dat is belangrijk, omdat Olst-Wijhe ook aantrekkelijk wil blijven voor jonge gezinnen.”

Inloopbijeenkomst

Normaal gesproken organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over zo’n belangrijk onderwerp. Dat kan nu natuurlijk niet door het coronavirus. Er wordt de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan, telefonisch of per beeldbellen met school- en gemeentebestuurders en/of projectleiders. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.olst-wijhe.nl/scholenvoormorgen en op het Facebookaccount van de gemeente www.facebook.com/gemeenteolstwijhe. Vragen kunnen ook alvast gemaild worden naar info@scholenvoormorgen.org. De uitwerking van de gesprekken, de vragen en de antwoorden worden aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt de plannen op 10 mei in een beeldvormende raadsvergadering.

Toekomst

Met ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe en de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. “Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ zijn we in onze gemeente op weg naar duurzaam onderwijs, kansrijk voor elk kind en in verbinding met de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor.” Voor Wijhe en Boerhaar is het de bedoeling om het kindcentrum te bouwen bij het SPOC. Hierin komen rond 2024 de fusieschool De Wije van De Mare en de fusieschool Wijhe van mijnplein.


Foto's