heeft u zelf nieuws of tips?

14 augustus 2019 | Erik-Jan Berends

‘Neerslag is voldoende, maar diepere grondwaterstanden blijven laag’

De droogtesituatie in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is stabiel, zo meldt het waterschap. “De grondwaterstanden zijn nog steeds erg laag, met name op de hoge zandgronden.  De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.”

“De regen van afgelopen week was voldoende om de verdamping van water op te vangen. Hierdoor is  er water beschikbaar in de bovenste grondlaag voor gewassen (de wortelzone). De grondwaterstanden, met name op de hoge gronden zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau, blijven erg laag voor de tijd van het jaar. Daar heeft de regen niet voor verlichting gezorgd.” Omdat het waterschap op deze hoge gronden zelf geen water kan aanvoeren, zijn de grondwaterstanden in deze gebieden sterk  afhankelijk van regenwater. Ook in de rest van het werkgebied van WDODelta zijn de grondwaterstanden nog steeds relatief laag, maar wel hoger dan vorig jaar in deze periode.

“Voor het peilbeheer blijft de droogtesituatie beheersbaar”, aldus het waterschap. “De vraag naar oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen neemt af. Dit heeft te maken met lagere temperaturen in combinatie met minder verdamping en de gevallen neerslag. De waterstanden in sloten, kanalen, rivieren en weteringen blijven aan de bovenkant van de zogeheten bandbreedte ingesteld staan. In het gebied Westerhuizingerveld herstellen de waterstanden zich langzaam. Omdat deze waterstanden nog niet op voldoende peil zitten, blijft in dit gebied de onttrekkingsstop voor oppervlaktewater nog van kracht.”

De situatie van de waterkwaliteit is volgens WDOD normaal voor de tijd van het jaar. Er zijn geen waarschuwingen of verboden van kracht voor de officiële zwemwateren. De komende week wordt wisselvallig weer verwacht met af en toe perioden van regen. Daarna neemt de kans op neerslag af met iets lagere temperaturen dan gemiddeld voor deze tijd. De week erna wordt het naar verwachting vrij koel weer, wisselend bewolkt met 40 procent kans op neerslag.

 


Foto's