heeft u zelf nieuws of tips?

24 februari 2021 | Erik-Jan Berends

Natuur en Milieu Overijssel zoekt vlinder- en kruidentellers

Hoe is het gesteld met het aantal vlinders op het boerenland? En hoeveel verschillende kruiden kom je er tegen? Voor het project LandvanWaarde is Natuur en Milieu Overijssel op zoek naar vrijwilligers die willen helpen antwoord te geven op deze vragen.  

 Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Dat ziet de natuur en milieuorganisatie graag. Zo ook de boeren uit het project LandvanWaarde: zij reserveren een bepaald deel van hun land om de biodiversiteit flink te stimuleren. Deze boeren zijn heel benieuwd wat het effect is van hun maatregelen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers brengen het aantal vlinders en kruiden op een stuk boerenland in kaart. Om de aantallen goed te registreren gaan ze vanaf begin april tot en met september elke week het land op om de vlinders en de verschillende soorten kruiden te tellen. Als het zonnetje schijnt tenminste, anders laten de vlinders zich niet zien. Los van de reistijd duurt de inzet van de vrijwilligers ongeveer één à twee uur per keer. Ze zijn altijd in twee- of drietallen actief.

Periode
De inzet voor dit project wordt gevraagd tussen begin april en eind september. Het in kaart brengen gebeurt in vier gebieden in de omgeving van Heino, Raalte en Wijhe. Elk vrijwilligers duo of trio verzorgt de controle in één van deze vier gebieden. Het telseizoen wordt afgesloten met een bijeenkomst waar alle resultaten samenkomen, en waar een advies wordt geformuleerd om de biodiversiteit in de telgebieden (nog meer) te stimuleren.

Kennis
Zowel ervaren als onervaren vlinder- en kruidentellers zijn welkom om mee te helpen aan het project. Om iedereen met dezelfde basiskennis op pad te kunnen sturen, heeft Natuur en Milieu Overijssel voor woensdag 18 maart een startbijeenkomst georganiseerd waar de basis van het in kaart brengen wordt behandeld. Bij het indelen van de duo’s wordt bovendien rekening gehouden met kennis en ervaring.

Aanmelden
Belangstellenden die de biodiversiteit op het boerenland ook belangrijk vinden, kennis hebben over vlinders of planten en die graag wil delen of die gewoon lekker met mooi weer willen uitwaaien op het boerenland, worden gezocht. Neem voor aanmelden of vragen contact op met Ilse Jansen via jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 06-498 76 798.

 

LandvanWaarde
Binnen het project LandvanWaarde wordt een nieuwe vorm gezocht waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Dertig boeren in Salland-Noord hebben via LandvanWaarde een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10 procent van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen.