heeft u zelf nieuws of tips?

30 juli 2020 | Erik-Jan Berends

Mondkapjes worden niet verplicht, maar er wordt wel strenger gecontroleerd

Veiligheidsregio IJsselland gaat geen mondkapjesplicht invoeren. Het RIVM is volgens haar helder: medisch gezien draagt het niet bij. Wel gaan politie en gemeenten in IJsselland door met aangescherpte controles.

Waar vorig weekend het zwaartepunt voornamelijk bij de horeca lag, wordt dit aankomend weekend aangevuld met onder andere recreatiegebieden, offerfeesten en studie-introducties.

Helder

Wat mondkapjes doen voor het gedrag en het bewustzijn van mensen is onvoldoende bekend, volgens de Veiligheidsregio. Burgemeesters in sommige gebieden willen daarom toch experimenteren met lokale maatregelen. Veiligheidsregio IJsselland zegt deze experimenten met belangstelling te volgen, maar ziet geen reden om dit in deze regio te doen. Het aantal besmettingen is laag, de werking van de mondkapjes beperkt en de meeste besmettingen vinden plaats in huiselijke kring of binnen bedrijven. De landelijke regel van het dragen van niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer blijft ook in IJsselland verplicht.

Bewustwording

Hoewel het aantal besmettingen in deze regio nog relatief laag is, is er landelijk wél een toename. Waarnemend voorzitter Rob Bats: “Dat betekent dat we alert moeten blijven en ons bewust moeten zijn van het feit dat het virus nog onder ons is. We kunnen ons nu niet veroorloven om te verslappen. Niemand zit te wachten op nog een besmettingsgolf. We volgen de landelijke ontwikkeling en deze is zorgelijk. Ik wil mensen dan ook oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden.”

Controles
In Veiligheidsregio IJsselland zijn vorige week de controles en handhaving, met name in de horeca, aangescherpt. “En met succes”, aldus de Veiligheidsregio. “Dit resulteerde erin dat de maatregelen in de horeca en op terrassen beter werd nageleefd. Daarom worden in het aankomende weekend opnieuw verscherpte controles uitgevoerd.”

Drukte
Bats: “We verwachten dit weekend prachtig weer en daarmee toenemende drukte in de verschillende recreatiegebieden. Dat vraagt van ons dat we ook daar meer controleren. Daarnaast gaan de introducties voor opleidingen van start en vinden er offerfeesten plaats. Dit zijn gelegenheden waar veel mensen samenkomen en waarbij we het belangrijk vinden om extra te controleren. Hierbij ligt de nadruk op het handhaven van de anderhalve meter afstand.”

Alert

De aangescherpte controles zijn erop gericht om mensen alert te maken en te houden. Alles valt of staat met het houden van anderhalve meter afstand, het thuisblijven en laten testen bij klachten en de hygiënemaatregelen. “Het gaat om bewustwording”., benadrukt Bats. “We zullen mensen beboeten wanneer de situatie daarom vraagt, maar het heeft niet onze voorkeur. We hebben als samenleving laten zien dat we met en voor elkaar deze verantwoordelijkheid kunnen nemen, en ik vertrouw erop dat we dit ook blijven doen. Alleen samen houden we het virus onder controle.”