heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Gillissen
22 februari 2022 | Erik-Jan Berends

Miriam Zijp, lijsttrekker GroenLinks Olst-Wijhe, stelt zich voor

Alle partijen hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart officieel ingeleverd. Bij GroenLinks voert Miriam Zijp de lijst aan. Zij stelt zich graag aan de kiesgerechtigden in Olst-Wijhe voor.

“Het was in 2018 voor mij een verrassing dat ik in de raad werd gekozen. Geweldig dat we als partij, die voor het eerst meedeed, meteen twee zetels binnenhaalden. Dat ik met voorkeurstemmen de nummer twee op de lijst voorbij zou gaan, had ik als eerste vrouw op de lijst misschien wel kunnen bedenken maar ik was er toch niet helemaal op voorbereid. Dat is deze keer wel anders!”

Ervaring

De afgelopen vier jaar heeft Miriam dus veel ervaring opgedaan in de raad. Hoe kijkt ze op deze periode terug? “In het begin was het natuurlijk alle zeilen bijzetten. We wisten nog niet precies hoe alles werkte en hoe we onze rol het beste konden pakken. Wat enorm geholpen heeft, is het raadsbreed akkoord. GroenLinks gelooft in samenwerken en wij vinden het waardevol dat binnen een raadsbreed akkoord alle partijen als gelijkwaardige gesprekspartners aan tafel zitten. Als het aan Gemeentebelangen ligt, gaan we weer terug naar de oude politiek. Persoonlijk vind ik dat heel erg jammer. Na twee stappen vooruitgezet te hebben, gaan we er weer drie terug. De afgelopen vier jaar hebben we als gemeenteraad kunnen ervaren hoe het is om raadsbreed samen te werken. We zijn na de verkiezingen met zes partijen gaan verkennen waarin we elkaar konden vinden en hebben dit vastgelegd in een raadsakkoord. Nadrukkelijk niet met als doel om de discussie uit de politiek te halen, maar juist om de discussie te verscherpen. Laten we het alleen nog gaan hebben over de dingen waarin we het niet eens zijn met elkaar.”

Samenwerking

Is dit gelukt?  “Ten dele. Het was erg zoeken en we hebben met vallen en opstaan geleerd wat wel en niet werkt. Het is zo ontzettend jammer dat als we dit niet nog vier jaar doorzetten, we geen gebruikmaken van het leergeld dat we al betaald hebben. Jammer voor de gemeenteraad maar vooral ook voor de inwoners. Raadsbrede samenwerking maakt dat fracties veel minder voor de bühne praten, minder bezig zijn met snel scoren zonder dat er wezenlijke winst voor de inwoner in zit.  En ook dat kleinere fracties serieus gehoord worden als ze iets inbrengen en dat van alle fracties vragen en bezwaren ruimte krijgen. Het oprechte gesprek maakt de besluitvorming ook transparanter want vanuit de raadsbrede gedachte smeden de coalitiefracties geen akkoordjes meer achter de schermen maar vindt het gesprek in de raadszaal plaats. Dit alles komt de kwaliteit van de besluiten die de raad neemt ten goede. Want juist in de vragen, de bezwaren en het zoeken naar oplossingen zitten de puntjes op de i om een besluit beter te maken. Ik hoop van harte dat we na de verkiezingen gewoon weer met alle partijen aan tafel gaan, voordat we alles wat we opgebouwd hebben bij het grofvuil zetten.”

Menselijk

Waar ze zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Daar hoeft ze niet lang over na te denken. “Als mens en als raadslid heeft de klimaatcrisis op dit moment voor mij de meeste urgentie. Ik zie het als mijn taak voor de aankomende vier jaar om te zorgen dat het klimaat in Olst-Wijhe bovenaan de raads- en bestuursagenda komt te staan. Maar GroenLinks is niet alleen groen, we zijn ook rood. Inkomensongelijkheid, racisme, politieke vrijheid en de inhumane manier waarop we met vluchtelingen omgaan, is wat mij al sinds jongs af aan drijft om sociaal maatschappelijk actief te zijn. Hier ligt mijn hart. Daarom strijd ik voor een eerlijke en menselijke manier van besturen, en dus ook van politiek bedrijven.”

De volledige lijst van GroenLinks Olst-Wijhe ziet er als volgt uit:

  1.     Miriam Zijp
  2.     Wilfred Vruggink
  3.     Gerjo van der Horst
  4.     Mohamad Nasab
  5.     Piet Eusman
  6.     Astrid Schoots
  7.     Henk Nekeman
  8.     Jos Klein Koerkamp
  9.     Rinske Alberts
  10. Ferdi Hummelink