heeft u zelf nieuws of tips?

27 juni 2022 | Erik-Jan Berends

Meer inwoners krijgen energietoeslag van de gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe maakte in april bekend dat het 900 euro uitkeert aan inwoners met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Omdat inwoners met een iets hoger inkomen ook moeite hebben met het betalen van hun energielasten kunnen ook zij aanspraak maken op een deel van de toeslag.

Het wel of niet ontvangen van een toeslag van 900 euro maakt een groot verschil, realiseert de gemeente zich. Het college heeft daarom besloten om de eenmalige energietoeslag deels toe te kennen aan huishoudens met een inkomen dat iets hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. De hoogte van de energietoeslag hangt af van het meerinkomen. Het meerinkomen boven 120 van de bijstandsnorm wordt dan verrekend met de energietoeslag van 900 euro.

Afwijzing

Inwoners die in de afgelopen weken een afwijzing hebben ontvangen, maar volgens de aangepaste beleidsregels wel in aanmerking komen, ontvangen alsnog automatisch de aangepaste tegemoetkoming. Zij hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag te doen.

Inwoners die geen aanvraag hebben gedaan omdat ze dachten niet in aanmerking te komen, kunnen dit alsnog doen tot en met 31 oktober 2022. De aanvraag kan worden gedaan via www.olst-wijhe.nl/energietoeslag. Op basis van inkomensgegevens wordt vastgesteld of inwoners voldoen aan de voorwaarden.

Ondersteuning

Inwoners kunnen zich melden bij het inloopspreekuur financiële tegemoetkomingen. Deze inloopspreekuren zijn elke dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Ook kunnen inwoners telefonisch contact opnemen voor een aanvraag via telefoonnummer 14 0570 of (0570) 56 80 80.

In het onderstaande schema staan de inkomensgrenzen:

Gezinssamenstelling Inkomensgrens voor € 900,00 energietoeslag Inkomensgrens voor € 900,00 energietoeslag Inkomensgrens voor gedeeltelijke energietoeslag Inkomensgrens voor gedeeltelijke energietoeslag
  21 jaar tot AOW-leeftijd

 

Vanaf AOW-leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd

 

Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89 € 1.394,54 € 1.532,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49 € 1.927,92 € 2.022,49