heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan van Aefst
28 januari 2022 | Erik-Jan Berends

‘Langstraat verkeersveilig’ nodigt inwoners uit voor publiek debat

De actiegroep ‘Langstraat verkeersveilig’ nodigt inwoners van Olst-Wijhe uit voor een publiek debat, of dorpsgesprek over de verkeersveiligheid van de Langstraat in Wijhe. De bijeenkomst is op dinsdag 15 februari om 19.30 uur in het Langhuus.

De Langstraat wordt volgens de actiegroep door veel inwoners als onveilig ervaren. “Voetgangers en fietsers komen door het autoverkeer in de verdrukking en voelen zich onveilig. Gezinnen met kinderen en ouderen durven de Langstraat niet in. De mensen op de terrassen worden voortdurend blootgesteld aan schadelijke uitlaatgassen. Daarom moet het gemotoriseerd verkeer worden geweerd. De Langstraat moet weer een aantrekkelijke en veilige woon-winkelstraat worden met absolute voorrang voor voetgangers en fietsers”, stelt de actiegroep.

Levensbelang

Voor veel ondernemers is het openhouden van de Langstraat van levensbelang. Zij geven aan ernstige derving van inkomsten te verwachten als de straat wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Namens de actiegroep ‘Langstraat verkeersveilig’ vragen Erna van der Ploeg en René Kral inwoners deel te nemen aan het dorpsgesprek en hun mening te geven. Zij willen bespreken hoe de situatie voor de voetgangers en de fietsers verbeterd kan worden en of auto’s volledig geweerd moeten worden. “Verkeersveiligheid is in ieders belang. Wij rekenen op uw komst.”

 


Foto's