heeft u zelf nieuws of tips?

29 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Laagvliegroute over Olst-Wijhe wordt opgeheven

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft besloten de laagvliegroute Linkroute-10A op te heffen. De route, die al in 2002 werd opgeschort, loopt ook over de gemeente Olst-Wijhe.

Reden voor de toenmalige opschorting was onder meer de geluidshinder van de straaljagers. Nu spelen vooral de planologische wensen van de betrokken provincies en gemeenten een belangrijke rol. “Het aanhouden van de Linkroute-10A in opgeschorte toestand heeft als voordeel dat de Koninklijke Luchtmacht, indien de noodzaak zich voordoet en na overleg met de betrokken lokale overheden, weer gebruik zou kunnen maken van het oefengebied. Dit heeft echter als nadeel dat er geen hoogbouw, zoals windmolens, kan plaatsvinden in het gebied onder de route”, zegt de minister in haar brief. “Ook als deze nooit meer gebruikt zou worden.”

Datum

De datum van opheffing van de laagvliegroute wordt nog nader bepaald. Voor laagvliegen is Defensie voortaan nog meer aangewezen op alternatieven in het buitenland.