heeft u zelf nieuws of tips?

11 maart 2023 | Erik-Jan Berends

KrachtvanSalland-cheque ondersteunt lokale Sallandse initiatieven

In vier regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen.

Ook is er sinds 9 maart een regeling open voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige sociale initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt: de KrachtvanSalland-cheque. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal 1.000 euro per aanvraag. Een aanvraag dient binnen te zijn vóór 19 april. Aanvragers krijgen uiterlijk 19 mei uitsluitsel of de bijdrage wordt toegekend. De afgelopen vier jaar zijn meer dan honderd mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.

Cheque
Aanvragen indienen kan namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In Salland is dit jaar 25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit.

Initiatievencoach
In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun men snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

Spelregel
Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach. Daar staan ook de initiatieven die al eerder een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel handig: eerst contact opnemen met Giny Hoogeslag, telefoonnummer 06 1348 8937, e-mailadres g.hoogeslag@overijssel.nl.


Foto's