heeft u zelf nieuws of tips?

6 mei 2021 | Erik-Jan Berends

KrachtvanSalland biedt extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken, hebben nu kans op een mooie subsidie. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal 1.000 euro per aanvraag.

Nieuwe aanvragen voor dit 4D-budget van de provincie Overijssel zijn welkom tot 8 juni. De coronaperiode heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociale samenhang en ontmoeting zijn. Provincie Overijssel wil daarom initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Belangstellenden kunnen in Salland contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Kennis

Initiatiefnemers kunnen op deze wijze snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn. In Salland is in 2021 in totaal 25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019 en 2020 zijn al tientallen mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.

Kosten

Mensen met goede ideeën kunnen aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang, wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging of dorps/buurthuis), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Verzoeken die vóór 8 juni 2021 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk 8 juli uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. Bij het toewijzen van de cheques is in de eerste plaats de kwaliteit van het initiatief leidend, pas daarna de volgorde van aanmelding.

Vragen

Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/4D of www.stimuland.nl/4d. Daar staan ook de initiatieven die in 2019 en 2020 een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel handig, is om eerst telefonisch contact op te nemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag: 06-134 88 937 of per e-mail giny@dekrachtvansalland.nl.