heeft u zelf nieuws of tips?

27 december 2022 | Erik-Jan Berends

Kom vlinders en planten tellen in Heino of Wijhe

Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Om te kijken wat het effect is van deze maatregelen, worden vlinders en plantensoorten geteld op de boerenpercelen. Voor komend jaar zoekt het project Salland Loont nog nieuwe vrijwilligers in Heino en Wijhe.

De Sallandse boeren uit het project reserveren een bepaald deel van hun land om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Denk daarbij aan de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen.

Tellen
De deelnemende boerenbedrijven bevinden zich grofweg in de driehoek Wijhe – Raalte – Heino. Van begin april tot eind september gaan de vrijwilligers wekelijks het land op om de vlinders te tellen. Als het zonnetje schijnt tenminste, anders laten de vlinders zich niet zien. De resultaten worden bijgehouden in het systeem van de Vlinderstichting. De kruiden worden eens per jaar geïnventariseerd. Los van de reistijd duurt het tellen ongeveer één à twee uur per keer. Je hoeft geen vlinder- of plantenexpert te zijn om mee te doen. Iedereen kan het leren en nieuwe vrijwilligers komen bovendien terecht bij een ervaren vlindergroepje.

Informatie
Lijkt het monitoren je interessant of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ilse Postma van Natuur en Milieu Overijssel via e-mail i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl of telefonisch: (038) 425 09 90.

Salland Loont
De deelnemers aan het project Salland Loont zoeken een nieuwe vorm waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Dertig boeren in Salland-Noord hebben via Salland Loont een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10 procent van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Naast vlinders en kruiden worden er ook boerenlandvogels geteld. Het project Salland Loont is volgens Natuur en Milieu Overijssel waardevol voor de biodiversiteit en natuur, maar ook de inwoners van het gebied. ‘Boeren en burgers’ in Salland Noord gaan met elkaar in gesprek gaan over natuurbeheer in agrarisch gebied.