heeft u zelf nieuws of tips?

18 november 2023 | Erik-Jan Berends

Kinderen uit Wijhe vieren Boomfeestdag bij de Noordmanshoek

Ruim vijftig kinderen van Mijnpleinschool Wijhe hebben donderdag Nationale Boomfeestdag gevierd. In elke provincie is er een speciale viering die telkens in een andere gemeente wordt gehouden. Dit jaar was dat in de gemeente Olst-Wijhe en wel bij de Noordmanshoek.

De kinderen hebben een druk programma achter de rug. Eerst waren er toespraken van wethouder Judith Compagner en Marijke Hoogeboom, afgevaardigde van de provincie, en de initiatiefnemers van de Noordmanshoek. Hierbij droeg Anton Kleine Schaars het bomenlied op. Vervolgens werd de eerste boom officieel geplant. Daarna hebben alle kinderen in totaal zes notenbomen en tien zwarte bessenstruiken geplant onder begeleiding van vrijwilligers van de Noordmanshoek en de gemeente Olst-Wijkhe. De kinderen schudden ook flink wat wormen uit over de bodem. “Dat is goed voor de wortels van de bomen. En er komen nog meer insecten,” zo legde boomfeestdagcoördinator Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel uit aan de kinderen.

Speurtocht
Na de pauze werden de kinderen opgesplitst in twee groepen. De ene groep deed allerlei spelletjes, waarmee ze meer leerden over bomen. “Dit is veel leuker dan in een leslokaal zitten,” vertelde een leerlinge uit groep 8. De andere groep had een belangrijke taak: het testen van een interactieve speurroute door de Noordmanshoek. Voor de Boomfeestdag is speciaal een kleinere testversie van deze app gemaakt, waarbij de kinderen leren over wat er allemaal te vinden is op de Noordmanshoek. “We hebben lekker in de modder kunnen spelen. Dat mijn schoenen vies zijn maakt niet uit,” vertelde een andere leerling van de Mijnpleinschool. Bij de afsluiting van het programma kregen de kinderen een stambassadeur medaille en een bloembollenpakket.

Energietuin
Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland, samen met onder andere de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel. Op dit moment wekt energiecoöperatie Goed Veur Mekare al voor 2.200 huishoudens aan stroom op in het gebied. De komende jaren komen daar ook zo’n 6 hectare voedselbos, een tuinderij, zo’n zeventig duurzame woningen en mogelijkheden voor kleinschalige recreatie en educatie over groen en duurzaamheid. Zie de website van De Noordmanshoek voor meer informatie: www.noordmanshoek.nl.

Motie
In november 2018 nam Provinciale Staten van Overijssel een bijzondere motie aan: plant één boom per inwoner, oftewel 1,1 extra miljoen bomen in Overijssel. Met het project ‘Iedereen een boom’ geeft de provincie Overijssel samen met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel invulling aan deze motie. Met dit project stimuleert de provincie inwoners om nieuwe bomen te planten. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. De Nationale Boomfeestdag draagt hieraan bij. Meer informatie over Iedereen een boom vind je op www.iedereeneenboom.nl.


Foto's