heeft u zelf nieuws of tips?

12 november 2018 | Erik-Jan Berends

Kinderen in Olst-Wijhe eten gezond en bewegen veel

GGD IJsselland heeft voor de kindermonitor 2017-2018 in de gemeente Olst-Wijhe over 338 kinderen informatie verzameld. Het gaat om 98 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en 240 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat kinderen uit deze gemeente meer bewegen en meer buiten spelen dan het regionale gemiddelde. Maar liefst 76 procent is lid van een sportvereniging. Ook scoren de kinderen in de gemeente Olst-Wijhe bovengemiddeld bij het eten van groenten en fruit. Van de onderzochte groep heeft echter wel 10 procent kans op psychosociale problemen, 7 procent is niet weerbaar en 29 procent is wel eens gepest in de afgelopen drie maanden. Een heel overzicht van de resultaten is te zien op www.ggdijsselland.nl/onderzoek.

Regio

“Het gaat goed met de kinderen in regio IJsselland”, concludeert GGD IJsselland. “De gezondheid en het welzijn van kinderen is in de afgelopen vier jaar op een aantal punten verbeterd. Zo eten kinderen meer fruit en groente, wordt er minder gepest en wordt er meer (voor)gelezen.” Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van 7.448  kinderen  in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio IJsselland in kaart gebracht.

De tolerantie van ouders over alcoholgebruik vermindert. Zo vinden minder ouders het goed dat hun kind alcohol drinkt voor het 18e levensjaar. Wel koopt 6 procent van de ouders (10-12 jarigen) wel eens alcoholvrij bier, speciaal voor hun kind.

Uit de resultaten van de monitor komt verder naar voren dat 1 op 10 kinderen een verhoogd risico op psychosociale problemen heeft. Ouders met een lage opleiding en ouders die moeite hebben met rondkomen hebben vaker een kind met een verhoogd risico dan ouders met een hoge opleiding en ouders die geen moeite hebben met rondkomen. Daarnaast worden kinderen met een verhoogd risico op psychosociale gezondheid meer gepest, zijn vaker niet weerbaar, hebben vaker ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (waarvan ze last ondervinden) en verzuimen vaker wegens ziekte.

Een groot deel van de ouders (44 procent) ervaart de opvoeding als (zeer) makkelijk, maar ruim de helft van de ouders maakt zich weleens zorgen over hun kind. Vaak voorkomende thema’s waar ouders van 4-12 jarigen zich weleens zorgen over maken zijn faalangst (18 procent) en angst en onzekerheid (18 procent).

In de kindermonitor zijn nog veel meer thema’s onderzocht, zoals leefstijl, mediaopvoeding en gezondheidsvoorzieningen. Alle resultaten van de kindermonitor zijn terug te vinden op de genoemde website van GGD IJsselland.

 


Foto's