heeft u zelf nieuws of tips?

29 december 2021 | Erik-Jan Berends

Kavelruil Wijhe-Laag Zuthem verwerft eerste ruilgrond

De eerste overeenkomst voor grondinbreng binnen het kavelruilproject Wijhe-Laag Zuthem is een feit. Doel van het project is 125 hectare grond vrijwillig te ruilen om te komen tot een verbeterde landbouwstructuur in het gebied.

Vanuit het gebied kwamen bij LTO signalen binnen dat er behoefte is aan het verbeteren van de verkaveling. Dit komt onder meer voort uit de wens om te kunnen (blijven) beweiden, om grondgebonden te blijven of om meer akkerbouwgrond in eigendom te krijgen. Ook speelt de wens om de afstand tussen percelen te verkleinen een grote rol.

Resultaten

In de zomer hebben ruim vijftig inventarisatiegesprekken plaatsgevonden. In de gesprekken hebben zich vooral grondeigenaren gemeld die hun bedrijf willen voortzetten. Dat brengt de uitdaging mee om voldoende grond voor het kavelruilproces beschikbaar te krijgen. De eerste overeenkomst voor inbreng van ruilgrond is nu tot stand gekomen. Momenteel voert kavelruilcoördinator Cor Bosch vervolggesprekken met geïnteresseerden. “Om tot goede ruilplannen te komen en de verkaveling in het gebied te verbeteren, is het belangrijk om voldoende ruilgrond beschikbaar te hebben. Dit draagt ook bij aan het kunnen realiseren van andere opgaven, zoals voor water.”

Hoofddoel

Monique Van Schagen, contactpersoon buitengebied gemeente Raalte, was ook aanwezig bij de eerste inventarisatiegesprekken. “Tijdens de gesprekken zaten veel gedreven en toekomstgerichte boeren aan tafel die verder willen met de ontwikkeling van hun bedrijf. Mooi dat het kavelruilproject daaraan een bijdrage kan leveren.”  Naast het hoofddoel om de verkaveling te verbeteren, worden in het kavelruilproces ook andere (beleids)opgaven voor water, milieu, verkeersveiligheid, biodiversiteit en leefbaarheid meegenomen. De commissie houdt de grondeigenaren via een nieuwsbrief op de hoogte.

Oproep

Het is nog steeds mogelijk om zich aan te melden voor deelname aan de kavelruil. Grondeigenaren in de buurt van Wijhe-Laag Zuthem die ook interesse hebben in een kavelruil en dat nog niet eerder hebben gemeld, kunnen hun interesse kenbaar maken via kavelruilwlz@pratensis.nl en er wordt contact met hen opgenomen. Ook wanneer men zelf geen ruilmogelijkheden ziet maar wel belangstelling zou hebben voor een eventuele ruiling kan men zich melden. Op basis van gesprekken met andere grondeigenaren kunnen er nieuwe ruilmogelijkheden ontstaan die belangstellenden zelf niet voor ogen hadden.

Verkopen

Wie het voornemen heeft grond te verkopen, kan dat ook doen via kavelruil. Met een enkel perceel kunnen door een ruiling soms meerdere partijen profiteren van een verbetering van de verkavelingsstructuur en/of een vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Dan heeft niet alleen die ene koper profijt van de aankoop maar kunnen meerdere partijen hiervan profiteren. De verkoper ontvangt een marktconforme prijs voor zijn/haar perceel.