heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): EM Kintzel I Van Stokkum
4 november 2018 | Erik-Jan Berends

IVN verzorgt lezing over de Oostvaardersplassen

IVN de Grutto Wijhe-Olst heeft voor woensdag 21 november een interessante bijeenkomst over de Oostvaardersplassen georganiseerd.

Om 20.00 uur komt de boswachter van de Oostvaardersplassen in het Langhuus aan de Langstraat 29 in Wijhe een lezing geven. Hij gaat in op het ontstaan van het unieke natuurgebied de Oostvaardersplassen, de ecologie en de terugkeer van bijzondere soorten. Het verhaal wordt fraai geïllustreerd met beeldmateriaal.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld in verband met de catering. Dit kan via excursies@ivn-wijhe-olst.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom om de activiteiten van het IVN voort te kunnen zetten.

IVN is een landelijke organisatie ten behoeve van natuureducatie en duurzaamheid. De lokale afdeling De Grutto Wijhe-Olst ontplooit activiteiten in de gemeente zoals landschapsonderhoud, (roof)vogelinventarisatie, paddentrek, jeugdactiviteiten en onderhoudt de Heemtuin Veermanshof in Wijhe.

 


Foto's