heeft u zelf nieuws of tips?

30 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

IVN Olst-Wijhe gaat honderd meter meidoorn afzetten

De werkgroep landschapsonderhoud van IVN Olst-Wijhe gaat op zaterdag 9 november een meidoornhaag afzetten bij de familie Westerkamp aan de Bruinsweg 2 in Olst.

“Het is een intensief karwei waarbij wij de meidoorn als landschappelijk element, waarvan er vroeger velen van waren, in stand willen houden”, meldt de natuurvereniging. “Als er dan ook het nodige vlechtwerk wordt verricht, blijft de heg een natuurlijke barrière voor het vee.” Belangstellenden kunnen meehelpen. Het IVN adviseert te zorgen voor stevige kleding. Landschap Overijssel zorgt voor het passende gereedschap en onder meer goede handschoenen en brillen. Aanmelden kan tot woensdag 6 november telefonisch bij Oege Verhagen: (0570) 52 27 65 of per e-mail oegeverhagen@planet.nl.


Foto's