heeft u zelf nieuws of tips?

25 februari 2020 | Erik-Jan Berends

Inwoners Wijhe mogen meedenken over Energietuin de Noordmanshoek

Stichting De Noordmanshoek heeft voor donderdag 12 maart een creatieve meedenksessie georganiseerd waar inwoners kunnen meedenken over de invulling van de Energietuin in Wijhe. De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur in ’t Langhuus aan de Langstraat 29.

De stichting is hard bezig om het plan voor Energietuin de Noordmanshoek handen en voeten te geven. En daar kunnen ze de creativiteit van hun dorpsgenoten goed bij gebruiken. De open inloopavond van 23 januari, waar zo’n vijftig man aanwezig waren, heeft de stichting een hoop nieuwe, inspirerende ideeën opgeleverd. Deze ideeën – en meer – komen op de creatieve meedenksessie van 12 maart opnieuw voorbij om te kijken óf en op welke manier ze in het plan passen. Ook nieuwe inbreng is daarbij erg welkom. Daarom verzoekt de stichting inwoners mee te helpen om de Energietuin een plek te maken voor de inwoners van Olst-Wijhe. De inloop met koffie en thee in ’t Langhuus is vanaf 18.45 uur.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor de creatieve meedenksessie. Zie voor meer informatie over Energietuin de Noordmanshoek de webpagina. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Energietuin kan via de Facebookpagina.

 

Energietuin de Noordmanshoek

Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde samen met de gemeente Olst-Wijhe, Wageningen University & Research (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark ontwikkeld door Goed Veur Mekare. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie. Als één van de eerste energietuinen in Nederland zal Energietuin de Noordmanshoek een voorbeeldfunctie vervullen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.