heeft u zelf nieuws of tips?

17 juni 2020 | Erik-Jan Berends

‘Inwoners regio IJsselland ervaren meer eenzaamheid dan voor de coronacrisis’

GGD IJsselland heeft, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM, onderzocht hoe het gaat met de gezondheid en het welbevinden van inwoners van de regio IJsselland. Het onderzoek vond plaats in de periode van 27 mei tot en met 1 juni. In totaal hebben 1.382 inwoners meegedaan aan het onderzoek.

Een tiende van de inwoners denkt besmet geweest te zijn met het coronavirus. Dit is bij 0,2 procent bevestigd met een test. Van de deelnemers met corona-gerelateerde klachten is driekwart naar buiten geweest en ruim de helft van hen heeft bezoek ontvangen.

Stress

Ruim een kwart van de inwoners ervaart meer stress dan voor de coronamaatregelen en meer dan één vijfde voelt zich somberder. 16 procent geeft aan (veel) meer slaapproblemen te hebben. Gemiddeld geven de deelnemers hun leven op dit moment een 7,2.

Sociale relaties

Bijna een kwart van de deelnemers ervaart meer eenzaamheid dan voor de coronacrisis. Onder de groep 25 tot 39 jarigen is dit het meest toegenomen: met 30 procent. Ruim de helft van de deelnemers geeft aan dat de kwaliteit hun sociale contacten slechter is dan voor de coronacrisis. 77 procent mist het om vrienden in het echt te zien.

Maatregelen
Over het algemeen is het draagvlak voor de hygiënemaatregelen groot. De bezoekregeling voor ouderen heeft het minste draagvlak. Het begrip voor deze maatregel neemt met de tijd steeds verder af. De helft van de inwoners staat achter de maatregel om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Eén derde denkt dat een niet-medisch mondkapje niet of nauwelijks helpt.

Testen

Een kwart van de inwoners met klachten zou gebruik maken van een test. De inwoners met klachten die geen gebruik zouden maken van een test noemen hier als voornaamste reden voor dat zij weten waar hun klachten vandaan komen, bijvoorbeeld door hooikoorts. Zodra een vaccin beschikbaar is, wil 68 procent van de deelnemers zich laten vaccineren. 20 procent weet nog niet of zij dit wil en 12 procent wil dit niet.

Vragenlijst

Voor dit onderzoek is een vragenlijst verspreid. In totaal hebben 1.382 inwoners van de regio IJsselland meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is 69 procent vrouw en 31procent man. De grootste groep bevindt zich in de leeftijdscategorie van 40-54 jaar.

Vervolg

Dit is het tweede onderzoek naar de impact van het coronavirus. De komende periode gaat GGD IJsselland nog een derde onderzoek verrichten. Met behulp van de resultaten wordt gekeken waar de behoeftes liggen op het gebied van zorg en informatievoorziening. Hierover adviseert GGD IJsselland vervolgens gemeenten en andere organisaties.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek op www.ggdijsselland.nl.