heeft u zelf nieuws of tips?

18 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Inwoners en ondernemers Sallands buitengebied krijgen extra ondersteuning van erfcoaches

Er spelen veel zaken tegelijkertijd in het buitengebied van Salland. Daarom heeft provincie Overijssel extra uren toegekend aan de erfcoaches: vier uur voor Deventer en vier uur voor Olst-Wijhe. Dat is het resultaat van een Plan van aanpak dat de drie Sallandse gemeenten samen hebben ingediend. Ook wordt er een extra erfcoach ingezet.

Inwoners en ondernemers in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen een beroep doen op een erfcoach. Door deze ondersteuning willen provincie en gemeenten bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland.

Vragen
Erfeigenaren kunnen bij de erfcoaches terecht met vragen over vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. De gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

Extra
Naast de erfcoaches Babke, Martine en Yvonne werkt Niek Oude Scholten ook als erfcoach in elk van de drie gemeenten van de kracht van Salland.

De erfcoaches zijn als volgt bereikbaar:

  • Yvonne In ’t Veld via 06-109 82 276 en YGW.In.t.Veld@overijssel.nl (Olst-Wijhe).
  • Niek Oude Scholten via 06-386 48 447 en Niek.oudescholten@pratensis.nl (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte).
  • Babke Roeterdink via 06 – 134 88 967 en broeterdink@stimuland.nl (Raalte)
  • Martine van Burgsteden via 06 – 192 83 142 en m.vanburgsteden@eeckhof.nl (Deventer).

Informatie
Provincie Overijssel heeft het geld beschikbaar gesteld voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. De erfcoaches in Salland zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie is te vinden op www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches en op www.digitaleerfcoach.nl.

 

 


Foto's