heeft u zelf nieuws of tips?

27 augustus 2019 | Erik-Jan Berends

Iedereen is welkom bij oecumenische tentdienst tijdens de Wiejese Diekdaegen

Voor wie op zondag de rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk of helemaal geen kerk bezoekt: op zondag 8 september om 09.30 uur is iedereen welkom bij de oecumenische dienst in de tent in Park Wijhezicht.

Tijdens de Wiejese Diekdaegen is er ruimte voor samen vieren en samen geloven. De dienst is ook dit jaar weer voorbereid door de werkgroep oecumene in samenwerking met voorganger dominee Martje Veenstra-Oving. Het thema is: Delen! Delen van je overvloed, van je tijd, van je aandacht. Wat deel jij? Natuurlijk is er samenzang, maar daarnaast zingt de familie Roemajouw enkele mooie liederen. Tijdens de dienst is er bij de tent een kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom.

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen na de dienst direct door naar de Nicolaaskerk. Daar is een koffieconcert. Ditmaal speelt daar Ensemble Zeffiretto ‘De voorstelling begint zo’. Dit ensemble wil met frisse, toegankelijke performances een divers repertoire van klassieke muziek aan een zo breed mogelijk publiek brengen. Zij laten horen dat klassieke muziek niet oud en stoffig, maar voor iedereen leuk is. Dus jong en oud is ook hier van harte welkom bij het koffieconcert om 11.15 uur in de Nicolaaskerk. De toegang is gratis.