heeft u zelf nieuws of tips?

19 november 2019 | Erik-Jan Berends

Het waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters

In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door  jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen.

Het waterschap heeft circa vijfhonderd kilometer dijken en kaden in beheer waarvoor het tijdens hoogwater van groot belang kan zijn om dijkwacht in te stellen. De taak van de vrijwillige dijkwachter bestaat uit het uitvoeren van visuele inspecties op de dijk. Ontdekte schades worden aan het crisiscentrum gemeld. Het waterschap kan zo adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt kunnen blijven. Voor deelname aan trainingen en bij werkelijke inzet geldt een vergoeding. 

Locaties

Het waterschap houdt vier informatieavonden. De dichtstbijzijnde locaties voor belangstellenden uit Wijhe zijn op donderdagavond 23 januari in Ripperda aan de Rijksstraatweg 97 in Den Nul en op woensdagavond 11 december in Urbana aan de Wipstrikkerallee 213 in Zwolle. Wie deze avonden nierkan en ook wel iets verder wil reizen, kan ook op donderdagavond 28 november in De Leuke Hanzestad in Kampen aan de IJsseldijk 12 terecht of op woensdagavond 15 januari in Sluuspoort aan de Handelskade 25 in Zwartsluis. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend; het programma begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. 

Vragen

Tijdens deze avonden wordt verteld waarom dijkbewaking belangrijk is, waarop een dijkwachter zoal moet letten en bezoekers kunnen vragen stellen. Aan het eind van deze avond kunnen ze zich aanmelden als dijkwachter, maar dit kan ook later.

Verantwoordelijkheid

Voor de inwoners van deze regio is hoogwater een reële dreiging. Vrijwillige dijkwachters nemen zelf verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. En het is volgens het waterschap best spannend om bij hoogwater patrouille te lopen op de dijk. Zeker wanneer het stormt, regent of donker is. 

Trainers

Naast dijkwachters die op de dijk gaan lopen, is er ook plaats voor nieuwe dijkwachtcoördinatoren. Zij zijn de spil in de dijkwachtorganisatie en goed in organiseren. Voor vrijwilligers met kennis over dijken en gebiedskennis is het mogelijk om trainer te worden van dijkwachters.

Aanmelden 

Belangstellenden kunnen zich per e-mail dijkbewaking@wdodelta.nl aanmelden en aangeven welke avond zij gaan bezoeken. Meer informatie over de dijkwacht is te vinden op wdodelta.nl/waterveiligheid of per e-mail dijkbewaking@wdodelta.nl op te vragen bij Freddie Schutte van het waterschap, coördinator van de dijkwachtorganisatie. 


Foto's