heeft u zelf nieuws of tips?

18 januari 2023 | Erik-Jan Berends

Hart van de Boskamp krijgt verder vorm

De proef gebiedsaanpak op de Boskamp is in september 2021 begonnen met de bedoeling om aan een nieuw dorpshart te bouwen. Vanuit de samenwerking tussen de Belangengroep Beter Boskamp (BBB), de werkgroep Jong en Oud Olst-Wijhe, de kerk, Carinova, SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe is met de bijdragen van inwoners eind juni 2022 een gebiedsagenda gepresenteerd.

De gebiedsagenda is de leidraad om te werken aan het nieuwe dorpshart. De betrokken partijen willen verder met de definitieve gebiedsagenda. Ook het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe heeft daartoe besloten. Daarnaast heeft het college ingestemd met het uitvoeren van de eerste deelopgave van de gebiedsagenda, namelijk de herontwikkeling van de Klimboom inclusief het nabijgelegen trapveld.

Klimboom

Wethouder Judith Compagner: “Het is mooi om te zien hoeveel energie op de Boskamp is losgekomen tijdens het ontwikkelen van de gebiedsagenda. Ik merk dat zowel inwoners als betrokken partijen aan de slag willen met een vervolg. De herontwikkeling van het terrein van de Klimboom is een eerste ontwikkeling die helemaal past in de behoefte van het dorp aan meer woningen en de aandacht van de gemeente op wonen. Een groep jongeren wil hier een CPO vereniging voor opzetten, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat zij gezamenlijk aan een woningbouwproject werken en deelnemers veel invloed hebben op hun toekomstige woning. Er wordt, kortom, samen stap voor stap gebouwd aan een nieuw dorpshart voor de Boskamp.”

Meerdere partijen

De verschillende partijen (stakeholders) hebben afgesproken wie de leiding heeft per deelopgave in de gebiedsagenda en wie daarmee verantwoordelijk is voor de uitvoering van de deelopgave, in samenhang met andere opgaven. De gemeente stelt 50.000 euro beschikbaar voor het vervolg van de gebiedsagenda, vooruitlopend op mogelijke cofinanciering van de provincie en andere partijen. De gemeente wil met dit geld de proef hiermee nog tot oktober 2023 mogelijk maken. Daarna blijft de gemeente net als andere partijen in beeld als initiatiefnemer van een aantal deelopgaven bij de uitvoering van de agenda.

Samenwerken

De gebiedsaanpak Boskamp is onderdeel van de gemeentelijke proef gebiedsgericht werken. Dit is de manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang en in samenwerking met diverse partijen worden aangepakt. De proef bestaat uit drie onderdelen: de gebiedsaanpak op de Boskamp, een training gebiedsgericht werken voor gemeentelijke medewerkers en een advies over of en hoe ‘gebiedsgericht werken’ structureel in gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Voor het advies voert de gemeente in het voorjaar van 2023 een evaluatie uit naar de lessen die geleerd zijn tot dan toe.