heeft u zelf nieuws of tips?

15 oktober 2021 | Erik-Jan Berends

Hans Kamphuis wordt tijdelijk wethouder van Olst-Wijhe

Hans Kamphuis, nu nog raadslid namens het CDA, is voorgedragen als tijdelijk vervanger van wethouder Herman Engberink. Engberink is al langere tijd ziek. In de raadsvergadering van 25 oktober zal de gemeenteraad Hans Kamphuis formeel benoemen.

De nieuwe wethouder gaat de portefeuilles maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en ruimtelijke ordening behartigen. De portefeuilles introductie Omgevingswet en vitaal platteland gaan naar collega-wethouder Hans Olthof. Het project Noordmanshoek was al tijdelijk overgenomen door Marcel Blind en hij blijft deze ook houden.

Vertrouwen

Kamphuis is vanaf 2010 lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Daarvoor was hij ook raadslid in de toenmalige gemeente Wijhe van 1996 tot 2001. Hij is vereerd om wethouder te mogen worden. “Ik ben blij met het vertrouwen van de raad en de kans om deze tijdelijke taak te vervullen. Ik voel me verantwoordelijk voor het sociaal domein. Dit heeft ook als raadslid altijd mijn aandacht gehad. Daar ligt dan ook een belangrijke motivatie om deze tijdelijke functie uit te voeren. Als wethouder sociale zaken en ruimtelijk ordening is nog veel te doen en daarmee ga ik graag aan de slag.”

Met het aantreden van Hans Kamphuis is het college weer op sterkte en kan er voldoende bestuurlijke aandacht gegeven worden aan de taken voor de komende maanden.