heeft u zelf nieuws of tips?

24 juni 2020 | Erik-Jan Berends

‘Grondwaterstanden laten lokaal grote verschillen zien’

In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) viel in de eerste drie weken van juni behoorlijk wat neerslag. Wel was de spreiding hiervan groot, meldt het waterschap.

“De regen geeft tijdelijke verlichting en aanvulling op de grondwaterstanden, maar ook niet meer dan dat. De droogte houdt voorlopig aan, zo is de verwachting”, aldus het waterschap dat momenteel nog voldoende water kan aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. “De lage grondwaterstanden zijn door de neerslag van de afgelopen periode iets bijgetrokken. In het grootste deel van WDODelta-gebied zijn op dit moment de grondwaterstanden normaal tot laag voor de tijd van het jaar. Door het warme en droge weer van de afgelopen dagen is hierin alweer een dalende lijn te zien.”

Plensbuien

De stevige plensbuien leverden volgens het waterschap ook een grote bijdrage aan het op voldoende niveau houden van de waterpeilen in sloten, kanalen en weteringen. Wel zijn er grote lokale verschillen zichtbaar. Over het algemeen kon WDODelta het water goed vasthouden en blijft het hiervoor maximaal aandacht houden.

Zwemplassen

De waterkwaliteit van de officiële zwemplassen binnen het waterschapsgebied is momenteel goed. Het waterschap blijft dit controleren, omdat de weersomstandigheden hierop veel invloed hebben. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl. De komende dagen blijven de warme temperaturen aanhouden met in het weekend kans op onweer. Na het weekend worden weer lagere temperaturen verwacht met enige neerslag.