heeft u zelf nieuws of tips?

9 maart 2022 | Erik-Jan Berends

GroenLinks Olst-Wijhe gaat voor een aantrekkelijke en bruisende gemeente

“GroenLinks staat voor echte solidariteit”, aldus lijsttrekker Miriam Zijp. “Solidariteit die soms schuurt en een beetje pijn kan doen maar die wel rechtvaardig is. Zodat ook toekomstige generaties op een leefbare planeet terecht kunnen en we niet alleen kijken naar onze eigen belangen, hier en nu.”“Solidariteit met mensen in ons land die worstelen met het leven en met vluchtelingen die alles achterlaten om elders opnieuw te beginnen”, vervolgt ze. “En ook solidariteit met mensen aan de andere kant van de wereld die niet onze welvaart hebben maar wel de gevolgen van onze overconsumptie het hardste voelen. Kortom: échte solidariteit.”

Windmolens

GroenLinks zet zich volgens Zijp daarom in voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. “We investeren in windmolens maar ook in alternatieven die een betere oplossing voor de lange termijn bieden, zodat die windmolens over een poosje weer door de shredder kunnen. Zonnepanelen leggen we vooral op daken en bij zonneparken zorgen we ervoor dat deze met veel groen ertussen worden aangelegd. Mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, helpen we.”

Wandelpaden

GroenLinks wil verder een betaalbare woning voor iedereen. Zijp: “We bouwen sociale en starterswoningen, klimaatneutraal, binnen de kernen. Ook zorgen we ervoor dat senioren kunnen doorstromen naar een voor hen geschikte woning. We stimuleren erfdelen. Ook maken we ons sterk voor een fijne en groene leefomgeving. We investeren in wandelpaden, cultuur en recreatie. Landschapselementen als heggen en bloeiende bermen worden in ere hersteld. Zo wordt Olst-Wijhe voor de eigen inwoners én voor toeristen een aantrekkelijke en bruisende gemeente.”

Voedselvisie

“Wij willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat meer boeren kiezen voor kleinschalig, plantaardig of biologisch produceren voor de eigen, lokale markt. Onze duurzaamheidscoach geeft boeren en inwoners die willen verduurzamen gratis advies”, besluit de lijsttrekker.