heeft u zelf nieuws of tips?

21 maart 2019 | Erik-Jan Berends

GroenLinks en Forum winnen, CDA blijft grootste in Olst-Wijhe

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten gaat in Olst-Wijhe de grote winst naar GroenLinks. De groene partij gaat naar 14,7 procent van de stemmen, een stijging van 10, 3 procent ten opzichte van 2015. Zo laten de eerste tellingen zien.

Evenals landelijk wint ook Forum voor Democratie fors. De partij gaat ten opzichte van vier jaar geleden van 0 naar 11 procent van de stemmen in Olst-Wijhe. Het CDA levert 1,9 procent in, maar blijft met 22,2 procent de grootste partij in de gemeente.

Met name PvdA (-10,5 %), D66 (-6,2), SP (-6,2) en PVV (-5,2) leveren in ten opzichte van de vorige Statenverkiezingen. De Partij voor de Dieren (3,5 %), 50Plus (3,5%), ChristenUnie (2,6 %) en Denk (0,2%) boeken bescheiden winsten. De SGP blijft stabiel.

Bij deze verkiezingen draait het natuurlijk om de provincie. Daar zijn flinke verschuivingen te zien. Overijssel blijft een CDA-provincie. De partij gaat, zoals het er nu naar uitziet, van 11 naar 9 zetels. Het Forum voor Democratie gaat van 0 naar 6 zetels. De VVD blijft op 6 zetels.  GroenLinks wint 3 zetels en komt daarmee op 5. De PvdA levert één zetel in en komt op 4 en de ChristenUnie blijft op 4. De PVV, SP en D66 leveren ieder 2 zetels in en komen ieder op 3. De SGP behoudt 2 zetels, 50Plus 1 en de Partij voor de Dieren 1.

Terug naar de gemeente Olst-Wijhe: in totaal brachten hier 8484 kiezers hun stem uit. Het opkomstpercentage komt daarmee op 59 procent. In 2015 was dat 52 procent. Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta brachten in totaal 7855 kiezers hun stem uit in Olst-Wijhe wat een opkomstpercentage betekent van 56 procent.

Het tellen op kandidaatniveau begint op 21 maart om 09.00 uur en vindt plaats in de theaterzaal van het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst. Deze telling is openbaar. In de loop van de middag wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt op www.olst-wijhe.nl.