heeft u zelf nieuws of tips?

26 maart 2019 | Erik-Jan Berends

Goed Veur Mekare wil uitgestoken hand van gemeente

Coöperatie Goed Veur Mekare voelt zich niet erg gesteund door de leden van het Olst-Wijhese college bij de ontwikkeling van zonnepark Noordmanshoek. In de raadsvergadering van 25 maart heeft het bestuur van de coöperatie de gemeenteraad opgeroepen het college tot de orde te roepen.

De ambities die de raad heeft uitgesproken voor duurzame energieopwekking met participatie van inwoners moeten daarbij het uitgangspunt zijn.

Eind 2017 is aan de werkgroep Noordmanshoek, een groep enthousiaste vrijwilligers,  gevraagd de plannen voor de duurzame invulling van dit gebied uit te werken met de randvoorwaarde van een jaarlijkse opbrengst voor de gemeente van 45.000 euro. Coöperatie Goed Veur Mekare ontwikkelt een 6,5 hectare groot zonnepark dat onderdeel uitmaakt van het plan. Het zonnepark moet een belangrijke financiële drager vormen binnen het totaalplan.

Bij de ontwikkeling van het zonnepark blijkt dat de kosten voor pacht en gemeentelijke lasten zwaar drukken op de exploitatie van het zonnepark. Goed Veur Mekare is al geruime tijd in gesprek met de gemeente om hiervoor een oplossing te vinden. Annelies Boerman, penningmeester van de coöperatie, vertelt: “Voor het zonnepark gaan we een flink bedrag aan OZB betalen. Dat zijn inkomsten voor de gemeente die ze zónder het plan Noordmanshoek niet gehad zouden hebben. Daarom zou de OZB-opbrengst meegerekend moeten worden om tot die jaarlijkse 45.000 euro te komen. Het college wil daar niet aan. Ze willen het onderste uit de kan: 45.000 euro opbrengst uit het plan én nog eens de OZB-opbrengst van het zonnepark en andere gebouwen op Noordmanshoek. Zo moet je niet met vrijwilligersinitiatieven omgaan, vinden wij. En al helemaal niet als die initiatieven helpen om belangrijke doelen van de gemeente te realiseren.”

Een andere manier om zonnepark Noordmanshoek, maar ook andere initiatieven voor zonnevelden, tegemoet te komen is door speciale regelingen voor leges of OZB te hanteren. Het college zegt te vrezen dat hier een ‘aanzuigende werking’ van uitgaat. Boerman: “Dat is toch vreemd voor een gemeente met flinke duurzaamheidsambities?”

Er zijn nog meer mogelijkheden voor gemeentes om te helpen: buurgemeente Heerde heeft recent besloten om hun plaatselijke energiecoöperatie een steuntje in de rug te geven met een garantstelling, waardoor ze een voordelige banklening kunnen afsluiten. Op het Olst-Wijhese gemeentehuis werd aan Goed Veur Mekare verteld dat zo’n garantstelling niet mogelijk was. “Je gaat je haast afvragen of de college wel wil dat dat zonnepark er komt, zo moeilijk maken ze het”, aldus Boerman.

 


Foto's