heeft u zelf nieuws of tips?

9 april 2020 | Erik-Jan Berends

GGD IJsselland vraagt hulp bij onderzoek naar impact van het coronavirus

GGD IJsselland wil graag onderzoeken wat de impact is van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland. Ze vraagt daarom inwoners deel te nemen aan het onderzoek.

“De huidige uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen”, realiseert ook Rilana Wessel, epidemioloog bij GGD IJsselland, zich. “Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben op dit moment grote gevolgen voor het dagelijks leven. Dat willen we graag onderzoeken Hoe meer mensen meedoen met dit onderzoek, hoe beter het inzicht geeft. Daarom vragen we iedereen die dat wil om de vragenlijst in te vullen.”

Onderzoek
In het onderzoek worden verschillende vragen gesteld. Wessel: “Vragen die we bijvoorbeeld stellen zijn: Wat is de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland? Welke gevolgen heeft dit op de gezondheid van inwoners of op de financiële situatie van mensen? Zijn er meer of minder sociale contacten? Daarnaast zijn we ook benieuwd naar hoe mensen informatie over het coronavirus zoeken. Is er voldoende informatie beschikbaar en is dit makkelijk te vinden? Wat vinden inwoners van de maatregelen die nu in Nederland gelden en wat doen mensen zelf om verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Meedoen

De komende periode zet GGD IJsselland meerdere vragenlijsten over corona uit. Wie wil meedoen aan het onderzoek over corona van GGD IJsselland vindt de vragenlijst op de website van GGD IJsselland of klik hier. De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en zijn nooit te herleiden tot individuele personen.

 


Foto's