heeft u zelf nieuws of tips?

10 juli 2019 | Erik-Jan Berends

GGD IJsselland constateert veel soa in de regio IJsselland

In totaal 2.987 mensen hebben in 2018 het soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) -spreekuur van GGD IJsselland bezocht, 38 daarvan kwamen uit de gemeente Olst-Wijhe. Van dit totaal aantal mensen heeft 20,7 procent daadwerkelijk één of meer soa’s.

Dit percentage in de regio IJsselland is hoger dan in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland samen noteren 19,8 procent) en ook hoger dan landelijk (18,3 procent). Dit blijkt uit cijfers van GGD IJsselland. Waarom het percentage in de regio IJsselland hoger is, is volgens de gezondheidsorganisatie niet met zekerheid te zeggen. “Het hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk meer soa’s in de regio IJsselland zijn.” Vera Doorten, verpleegkundige seksuele gezondheid legt uit: “We richten ons als GGD IJsselland nadrukkelijk op risicogroepen. Bij het maken van een afspraak, telefonisch of online, stellen we daarom een aantal vragen; een goede triage is voor ons van belang.”

Bij jongeren op een lbo, vmbo of mbo-opleiding is het soa vindpercentage met 23 procent een stuk hoger dan bij jongeren die onderwijs volgen op de havo, vwo, hbo of in het wo (17 procent). Doorten: “Dit verschil vind ik opvallend en het geeft ons een duidelijk beeld op welke groep we ons nog meer moeten richten met preventieacties.” Binnen het Centrum Seksueel Geweld werken hulpverleners van verschillende organisaties, waaronder GGD IJsselland, samen om slachtoffers van seksueel geweld te helpen. In 2018 zijn er 131 slachtoffers geholpen waarvan 71 acuut (seksueel geweld is minder dan zeven dagen geleden gebeurd) en 60 niet acuut.

Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en seksuele gezondheidsbevordering. Zo geeft het team advies en deskundigheidsbevordering aan professionals die werken met jongeren tot 25 jaar. Door promotieacties wordt het thema seksualiteit bespreekbaar gemaakt. Daarnaast organiseert het team activiteiten en voorlichting voor specifieke risicogroepen.

De bovenstaande bevindingen zijn afkomstig uit de Thermometer Seksuele Gezondheid GGD IJsselland 2018 en de Thermometer Seksuele Gezondheid Oost-Nederland. Hierin staan de jaarlijkse cijfers over soa’s en seksualiteitszorg van de vijf GGD’en in Oost-Nederland, waaronder GGD IJsselland.