heeft u zelf nieuws of tips?

2 april 2020 | Erik-Jan Berends

Gezamenlijke kerken Wijhe bieden helpende hand in coronatijd

De gezamenlijke kerken in Wijhe zijn actief om inwoners ook in deze coronacrisis bij te staan. Dat verhaal stond ook in de hah-Reklamix. Daarin stond echter een verkeerd websiteadres van de Protestantse Gemeente; dat moet zijn: www.pknwijhe.nl. Welke initiatieven hebben zij ontplooid?

De kerken hebben onder meer een boodschappendienst in het leven geroepen, de kerken zijn soms geopend en de diensten zijn digitaal te volgen. Vanuit de gezamenlijke kerken in Wijhe is het initiatief ontstaan om een boodschappendienst te organiseren. Belangstellenden die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich telefonisch aanmelden via (0570) 52 22 35 of per e-mail scriba@pgwijhe.nl.

Klokken

Iedere woensdagavond tot 1 juni luiden van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van beide kerken in Wijhe, zowel Rooms Katholiek als Protestants. Het is een landelijk initiatief, waaraan de gezamenlijke kerken graag meewerken.

Kaarsje

De Nicolaaskerk in Wijhe is geopend op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur en op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. Dit is om mensen de gelegenheid te geven in tijden van angst en onzekerheid een kaarsje te branden of even stil te zijn in de kerk. De kerkdiensten gaan gewoon door alleen zonder kerkgangers. Deze diensten volgen kan via de website www.kerkdienstgemist.nl, iedere zondagmorgen om 09.30 uur.

Pasen

In de paasweek zijn er extra diensten, die men ook digitaal kan volgen:
– witte donderdag om 19.30 uur;
– goede vrijdag om 19.30 uur;
– op stille zaterdag is er eerst een uitzending met een korte viering voor kinderen om 19.30 uur;
– de paasnachtdienst begint om 21.00 uur;
– de paascyclus wordt op zondagmorgen om 09.30 uur afgesloten.

Alle diensten zijn digitaal te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Alle informatie is verder te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Wijhe www.pknwijhe.nl.

Rozenkrans

De RK kerk in Wijhe is iedere dag geopend van 09.00 tot 18.00 uur tot aan de glazen wand.
De RK kerk op de Boerhaar is op zondagmorgen geopend van 09.00 tot 10.00 uur om even stil te zijn en om een kaarsje te branden. Verder wordt er in Wijhe op dinsdag om 19.00 uur en donderdagavond in Boerhaar om 19.00 uur een rozenkrans gebed gehouden, dat wordt uitgezonden door de kerkradio.