heeft u zelf nieuws of tips?

21 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Gevestigde ondernemers en zzp-ers krijgen extra tijdelijke ondersteuning

De regeling extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Wie vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen is gekomen als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kan bij de gemeente een aanvraag indienen. Op basis van deze tijdelijke regeling kan de gemeente de zelfstandige ondernemer voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum bieden. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen.

Terugbetalen

Wie deze inkomensondersteuning krijgt, hoeft deze niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Daarnaast kunnen de ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro. Dit bedrag moeten ze wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8 procent liggen. Neem voor meer informatie en het indienen van een aanvraag contact op met de gemeente Olst-Wijhe, telefonisch: 14 0570 of door een mail sturen.