heeft u zelf nieuws of tips?

9 juli 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraadslid René Leber ontvangt koninklijke onderscheiding

René Leber heeft bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Olst-Wijhe een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen werden hem maandagavond 8 juli, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, opgespeld door burgemeester Ton Strien.

René Leber was vanaf 1 januari 2003 gemeenteraadslid namens de PvdA. Gedurende deze periode is hij van 10 april 2006 tot 10 maart 2010 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Olst-Wijhe geweest. Van 26 mei 2014 tot 28 maart 2018 was hij opnieuw plaatsvervangend raadsvoorzitter én voorzitter van de werkgeverscommissie voor de raadsgriffier.

Van 11 maart 2010 tot 26 maart 2014 was Leber fractievoorzitter van de PvdA. Binnen de PvdA fractie heeft Leber zich de afgelopen jaren vooral gericht op de thema’s Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid. Hij is daarnaast, namens de gemeenteraad, vele jaren lid geweest van het toezichthoudend orgaan Openbaar Onderwijs De Mare.

Naast zijn werk als gemeenteraadslid is René Leber werkzaam als rector, van Scholengemeenschap De Rietlanden in Lelystad.

 


Foto's