heeft u zelf nieuws of tips?

21 maart 2020 | Erik-Jan Berends

‘Gemeenteraad worstelt met haar functie in het openbaar bestuur’

De raadsgriffie heeft namens de gemeenteraad een bericht gestuurd over de voortgang van het bestuur van de gemeente Olst-Wijhe.

“De wereld om ons heen is in korte tijd ingrijpend veranderd”, schrijft de griffie. “Ook de gemeenteraad worstelt met haar functie in het openbaar bestuur. We stellen prioriteiten en schuiven niet-urgente zaken op. Daarnaast bekijken we in hoeverre digitale middelen ons kunnen helpen bij zaken die we eigenlijk liever door laten gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de derde beeldvormende bijeenkomst over de Ruimtelijke visie duurzame energie (Energievisie) die op 6 april staat gepland.”

Website

De raadsgriffie bekijkt of, en zo ja hoe, ze deze bijeenkomst met behulp van digitale middelen op een goede manier door kan laten gaan. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan toehoorders die live meekijken via onze website in plaats van fysiek aanwezig zijn en digitale aanwezigheid van deskundigen. We weten op dit moment nog niet of dit technisch allemaal goed genoeg zal functioneren. Zodra we daar meer over weten, informeren we u erover.”

Doorgaan

De raadsbijeenkomst van 23 maart gaat niet door. Na 6 april staan de eerstvolgende raadsbijeenkomsten gepland op 20 april. Op dit moment kan de raadsgriffie nog geen uitspraken doen over het al dan niet doorgaan van deze bijeenkomsten. “Uiteraard geldt voor alles dat we met de kennis van nu handelen. We houden u op de hoogte.”