heeft u zelf nieuws of tips?

12 maart 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad Olst-Wijhe benoemt twee externe voorzitters

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond Judith Compagner uit Wijhe en Johan van der Zee uit Herxen benoemd tot ‘extern’ voorzitter voor de beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten.

Deze externe voorzitters gaan een belangrijke rol spelen in de nieuwe vergadermanier van de raad. Deze nieuwe opzet, die sinds 25 februari wordt gehanteerd, vraagt om voorzitters in de rol van ‘spelverdeler’ tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en ‘technisch voorzitter’ tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten. De raad wil op deze manier vergaderen om de inbreng van inwoners en organisaties bij de besluitvorming te stimuleren en om meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Meepraten met de raad in met name de beeldvormende bijeenkomsten wordt zo eenvoudiger.

“De beide nieuwe voorzitters zijn zeer ervaren in het voorzitten van vergaderingen en hebben kennis van gemeentelijke beleidsterreinen. Zij kunnen bovendien een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vergaderstelsel van de raad”, meldt de gemeente in een persbericht.

De besluitvormende raadsbijeenkomst wordt voorgezeten door de officiële voorzitter van de raad, zijnde burgemeester Ton Strien.

 


Foto's