heeft u zelf nieuws of tips?

5 februari 2022 | Erik-Jan Berends

Gemeente wil woningen bouwen op vrijkomende schoollocaties in Wijhe

In Wijhe komt een nieuw Kindcentrum dat onderdak biedt aan drie basisscholen uit Wijhe en één uit Boerhaar. Op alle vier locaties die vrijkomen, wil de gemeente Olst-Wijhe woningen bouwen. Burgemeester en wethouders besloten afgelopen week geld vrij te maken om al dit jaar van start te kunnen gaan met de plannen van aanpak voor de drie in Wijhe gelegen schoollocaties.

De plannen voor de locatie van KBS De Bongerd volgen later. De gemeente zet vaart achter de plannen omdat de behoefte aan extra woningen groot is. Het nieuwe Kindcentrum komt op de locatie SPOC aan de Lange Slagen en is naar verwachting in 2025 klaar. Het Kindcentrum biedt straks onderdak aan OBS De Wije (voorheen de Peperhof), KBS Sint Jozef, CBS Matzer en KBS De Bongerd. Door de herontwikkeling van de huidige schoollocaties op tijd in gang te zetten, kan na de verhuizing van de basisscholen zo snel mogelijk worden begonnen met nieuwbouw op de vrijkomende schoollocaties.

Wonen

Er is volgens de gemeente een grote behoefte aan extra woningen in Olst-Wijhe. De raad besloot daarom afgelopen zomer dat de gemeente de aandacht richt op woningbouw, onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’. Daarbij is vooral in Wijhe de woningdruk hoog, stelt de gemeente, terwijl de mogelijkheden voor woningbouw beperkt zijn, zeker op de korte termijn. “Dat maakt het extra belangrijk om snelheid te maken met de schoollocaties.”

Wensen

De nieuwbouw op de schoollocaties sluit volgens de gemeente zoveel mogelijk aan bij de wensen uit de samenleving en dat betekent volgens haar dat er vooral wordt gekeken naar woningen voor senioren en voor jongeren. Met Salland Wonen is afgesproken dat er minimaal 25 procent sociale huur komt en daarnaast is er onder andere plek voor goedkopere koopwoningen.

Inwoners

De gemeente maakt voor elke locatie een eigen plan van aanpak. Daarin komt onder meer te staan hoe de gemeente de inwoners betrekt bij het maken van de plannen voor de schoollocaties. Naar verwachting zijn de plannen in de tweede helft van 2022 klaar. Voor de Bongerd worden eerst nog verdere onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie.

Vooruitlopend op deze plannen begint voor de voormalige schoollocatie Tellegen binnenkort een openbare biedprocedure. De gemeente daagt geïnteresseerde ontwikkelaars uit om een plan te maken en een bieding uit te brengen.