heeft u zelf nieuws of tips?

22 november 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeente vat alle spelregels sociaal domein in één leesbare verordening samen

De gemeente Olst-Wijhe heeft alle spelregels die gelden in het sociale domein in één verordening samengevat. Bij hulpvragen kijkt de gemeente samen met de inwoner naar het totale resultaat wat ze samen willen bereiken in plaats vanuit in één wet. 

De verordening is zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Als de gemeenteraad akkoord gaat, geldt deze nieuwe verordening vanaf 2020.

Aanleiding

De gemeente Olst-Wijhe biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Per wet zijn op dit moment de spelregels vastgelegd in verschillende verordeningen. Vanaf 1 januari legt de gemeente alle spelregels vast in één verordening voor het sociaal domein.

Wat is nieuw?

Bij een hulpvraag van een inwoner kijkt de gemeente met die inwoner naar het resultaat wat ze samen willen bereiken. En niet vanuit maar één wet. Dat maakt een ander soort regelgeving nodig. Deze nieuwe Verordening sociaal domein vervangt elf bestaande verordeningen. De indeling in hoofdstukken is zo gekozen dat het document voor de inwoners een logische volgorde kent. De verordening bestaat ook in 2020 uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar de nieuwe verordening is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven.

De nieuwe verordening wordt besproken in de gemeenteraad van 2 december 2019.