heeft u zelf nieuws of tips?

28 maart 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeente praat  met inwoners over de Ontwerp-Energievisie

De gemeente Olst-Wijhe heeft op 26 maart met inwoners gesproken over de Ontwerp-Energievisie. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst is de inhoud van de ontwerpvisie met inwoners gedeeld en kon men reageren op het participatieverslag. In dit verslag staat alle inbreng van inwoners tijdens de bijeenkomsten in 2017 en 2018.

Wethouder Marcel Blind: “De input van onze inwoners is heel waardevol geweest bij het schrijven van de visie. Veel van wat is genoemd, hebben we overgenomen in de voorwaarden voor het ontwikkelen van een wind- of zonproject. Zo is één van de voorwaarden dat slagschaduw op gevels niet is toegestaan.”

Wat staat er in de visie?

De visie gaat zowel over de ontwikkeling van windmolenparken als zonnevelden. Voor zon staat in de visie per landschapstype aangegeven hoeveel hectare er maximaal mag worden ontwikkeld. Voor windprojecten bleven er vijf gebieden over die niet op voorhand konden worden uitgesloten: Herxen, Marle, Welsum, Boskamp en Den Nul. Uit het onderzoek en het gebiedsproces bleek dat elk gebied geschikt is. Niet elk gebied wordt meteen vrijgegeven voor het indienen van principeverzoeken. Zo liggen de gebieden bij Marle, Welsum en Herxen Noord tegen een buurgemeente aan. Voor deze gebieden worden de komende jaren geen aanvragen geaccepteerd. De gemeente Olst-Wijhe wil dat deze gebieden samen met buurgemeenten en de inwoners van deze gebieden worden ontwikkeld.

Algemene voorwaarde in de visie is dat er tot 2021 één windproject en één zonproject mag worden ontwikkeld. Of, als er geen aanvraag voor een windproject komt, maximaal 36 hectare zon. Wanneer de gemeenteraad de visie vaststelt, kunnen er voor een bepaalde periode principeverzoeken worden ingediend. Deze worden vervolgens getoetst aan de voorwaarden in de Energievisie. Zo wordt geëist dat de initiatiefnemer na goedkeuring door de gemeente een plan opstelt waar in staat hoe het proces wordt ingericht met inwoners en hoe de omgeving financieel kan meedoen aan het project. Alleen als een verzoek aan de voorwaarden voldoet, gaat de gemeente verder met een initiatiefnemer in gesprek.

Hoe gaat het nu verder?

Het participatieverslag is aangevuld met een verslag van de afsluitende bijeenkomst op 26 maart. Op 8 april behandelt de gemeenteraad de Energievisie voor de eerste keer in een oordeelsvormende bijeenkomst. Na de behandeling in de raad legt het college de visie ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Dit kan gedurende zes weken. Daarna worden de zienswijzen beantwoord. Vervolgens vraagt het college de gemeenteraad de Energievisie vast te stellen. De verwachting is dat de visie in het najaar wordt vastgesteld.