heeft u zelf nieuws of tips?

3 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe zet windenergie in de wacht

De gemeente Olst-Wijhe begint initiatieven voor windenergie, inclusief de gebiedsprocessen hiervoor, niet eerder dan op 1 januari 2023.

Dat is het resultaat van een motie die CDA, VVD en PvdA hadden ingediend tijdens de raadsvergadering, afgelopen maandag. De drie indieners vinden het belangrijk om de uitkomsten van een onderzoek van het RIVM naar gezondheidseffecten van windturbinegeluid, en een uitspraak van de Raad van State over de geluidsnorm voor windturbines, af te wachten. De fracties van GroenLinks en D66 stemden tegen de motie, Gemeentebelangen voor. Samen met de indieners was dit een ruime meerderheid.