heeft u zelf nieuws of tips?

6 september 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe wil bouwen op locatie Tellegen in Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan de gemeente Olst-Wijhe. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten.

De gemeente vindt het belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het verkoopproces. Niet alleen vanwege de woningschaarste, maar ook om de kans op sociale onveiligheid op deze locatie te verkleinen. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daarover hoopt de gemeente over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven.

Biedprocedure

De gemeente wil op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De gemeente gaat de locatie via een openbare biedprocedure in de markt zetten, waarvoor ontwikkelaars zich in het najaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. De gemeente wil in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.

Grasveld

Het is de bedoeling om ook een deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. De gemeente wil de ‘parkachtige uitstraling’ van het gebied zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Belangrijke punten daarvoor zijn volgens de gemeente ‘klimaatadaptatie’, de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering, ‘biodiversiteit’, variatie in planten en dieren/insecten, ‘spelen’, plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld en tot slot ‘ontmoeten’, ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten.

Inloop

De gemeente heeft voor maandag 13 september een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De avond is bedoeld om informatie te geven aan de omwonenden, maar ook om te horen wat zij belangrijk vinden, waarover ze zich zorgen maken en welke kansen zij zien voor de locatie. De reacties neemt de gemeente, waar mogelijk, mee in het programma van eisen voor de ontwikkelaars. Vanaf 8 september staat op www.olst-wijhe.nl/tellegen alle beschikbare informatie. Ook staat daar een reactieformulier dat iedereen die iets wil meegeven voor deze locatie kan invullen. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen.

Planning

Als het programma van eisen is opgesteld, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. De gemeente hoopt dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.

Vragen

Voor vragen over de locatie Tellegen kan men contact opnemen met Natasja Hulsebos of Shirley Veldhuis via telefoonnummer 14 0570.